Bliv medlem af Filharmonisk Kor Aalborg

Filharmonisk Kor optager løbende nye medlemmer. Hvis du er interesseret, så læs videre...

Inden du bliver formelt optaget i koret skal du til en optagelsesprøve. Herefter får du en prøveperiode (som nærmere aftales), hvor du kommer til et par prøver, får udleveret noder og synger med på det, der øves. Derefter finder vi sammen ud af, om koret og du er noget for hinanden. Optagelsesprøverne tilrettelægges primært i august og januar. Vi kan evt. lave en foreløbig prøve med dig, hvis det ikke lige passer ind med de 2 årlige optagelsesprøver, vi har.

Du vil i forbindelse med start i koret få en velkomstkammerat fra din egen stemmegruppe - en person, som du kan støtte dig til og spørge om alt vedrørende koret. Denne velkomstkammerat vil også sørge for at introducere dig til de andre kormedlemmer, således at du ikke føler dig alene.Vi vil nemlig rigtig gerne have et godt fællesskab i Filharmonisk Kor!

Forudsætningen for at blive optaget i koret er en god sangstemme og et godt gehør. Det er samtidig også en fordel med et godt nodekendskab, men da vores dirigent ofte laver lydfiler, er det ikke et krav. Det er vigtigere at du har tid og lyst til stabilt fremmøde til prøver og koncerter, ligesom det også er en fordel at have korerfaring.

Vi tilstræber at have en bestemt fordeling af stemmer i FKA, hvorfor der måske er venteliste, men spørg bare.

Optagelse i koret sker efter bestået optagelsesprøve, som gennemføres kort efter sæsonstart og omkring årsskiftet.

For til stadighed at sikre korets kunstneriske niveau, afholdes der løbende sangprøver for alle medlemmerne. 

Koret optager ikke nye medlemmer der er fyldt 60 år.

En sæson varer som regel fra medio august til medio juni.

Vi øver hver mandag fra kl. 19.00 til kl. 21.45 i Vesterkærs Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg.

Ekstra prøver op til koncerter må forventes.

Årligt kontingent: kr. 1.000,00 (studerende kr. 500,00).

Interesseret?

Er du interesseret i at blive medlem? Så kontakt korets formand, Helle Kongsgaard Pedersen på telefon 29 69 25 97 eller e-mail formand@fka.dk for nærmere aftale om det videre forløb.