Glædelig jul

Skrevet søndag d. 17. december 2023

Endnu et år lakker mod enden, og hvilket fantastisk år vi kan se tilbage på. Koret har leveret mange flotte koncerter i løbet af året, og toppede den med 3 Messias-koncerter sammen med Aalborg Symfoniorkester, Thisted Drenge-mandskor og 4 sublime solister. Det var nogle af de bedste koncerter koret har leveret, og der hersker ingen tvivl om, at det er korets nye dirigent Michael Bojesen der har formået at få koret op på et nyt niveau. Michael Bojesen tiltrådte som dirigent efter sommerferien, og formåede med hans kunstneriske evner, præcise direktion, varme og humor at få koret gjort klar til at arbejde med musikken. Koret høstede således også stående bifald til a capella-koncerterne i oktober.

Nu venter en juleferie, inden vi påny er klar til nye udfordringer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår. Og på gensyn i 2024 - vi glæder os til at se dig.

Tilbage til oversigten